Styret

Disse ble valgt til styret i Terningen Nettverk under årsmøte 20. mars 2018:

Harald Odde – styreleder (Oppfølgingsenheten Frisk)
Mette Løhren (Høgskolen i Innlandet)
Randi Sætershagen (M3 Helse)
Tom Theodorsen (Atea)
Sven Inge Sunde (Hernes Institutt)
Anne Vigdis Ellingsen (Elverum kommune)
Anja Søberg (NAV Arbeidslivssenter Hedmark)
Ingeborg Hartz (Sykehuset Innlandet) – vara
Lars Kiplesund (Elverum kommune)- vara