Medlemmer

Terningen Nettverk er en kompetanseklynge bestående av private bedrifter, offentlige virksomheter, akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner. Det overordnede målet for foreningen er å bidra til bedre folkehelse gjennom å samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

Vi har både regionale og nasjonale medlemsvirksomheter, men har “vårt hjerte” i Innlandet.

Det viktigste kriteriet for medlemskap er at virksomheten ønsker å støtte opp om foreningens formål, og ønsker å bidra aktivt med kompetanseutvikling, teknologi, forskning og innovasjon i samarbeid med andre i nettverket.

Dersom din virksomhet ønsker å bli medlem i Terningen Nettverk er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Medlemskontingent: kr. 27 000 per år

Frivillige organisasjoner kan tegne assosiert medlemskap (kr. 7 000 per år).