Historien

Terningen Arena

Starten på kompetansesamarbeidet i Terningen Nettverk sprang ut fra planene om å bygge Terningen Arena. Planene om et flerbruksanlegg på Terningmoen startet i 2001. I mai 2001 inviterte høgskoledirektør Egil Andresen (Høgskolen i Hedmark) Elverum kommune (ved idrettskonsulent Rolf Storsveen) og Elverum Næringsutvikling (ved Trond Hagen) til et møte for å diskutere utvikling av idrettstilbud og idrettsanlegg ut fra høgskolens behov. I oppfølging etter dette møtet kom det fram at Forsvaret hadde store utbyggingsplaner med nye idrettsanlegg på Terningmoen. Forsvaret hadde planer om å bygge ut Terningmoen for 685 millioner, av disse skulle 50 millioner knyttes til nye idrettsanlegg. Kunne det være mulig å samarbeide om et flerbruksanlegg for idrett på Terningmoen?

Les mer om byggingen av anlegget her >>

Fra byggingen av Terningen Arena

Nettverksforum og tverrfaglig samarbeid

Det var ønsket fra flere av leietakerne at utviklingen av Flerbruksanlegget ikke bare ble et byggeprosjekt, men et faglig utviklingsprosjekt. Samlokalisering av mange ulike virksomheter i Terningen Arena gir muligheter for nyskaping og utvikling gjennom idéutveksling, kunnskapsdeling og samarbeid.

I desember 2006 tok dekan Marit Aralt Skaug ved høgskolens avdeling for helse- og idrettsfag initiativ til å etablere et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter for potensielle leietakere i Terningen Arena. Hensikten var å drøfte samarbeid og muligheter for faglig synergi ved samlokalisering i et fremtidig senter. Våren 2007 ble det holdt to samlinger i strategiforumet og ett strategiseminar der arkitekter, leietakere, kommunen, kantine, idretten, m.fl. ble invitert til å presentere sine bidrag til folkehelseprofilen i Terningen Arena.

I mars 2009 ble det faglige samarbeidet startet opp igjen, og Terningen Nettverk ble dannet. Fra starten i mars 2009 fungerte Terningen Nettverk som en møteplass og et faglig samarbeidsforum med representanter for de fremtidige leietakerne og andre aktører som skal samles på Terningen Arena. Ønsket var at forumet skulle stimulere de ulike aktørene til tverrfaglig samarbeid og være en katalysator for faglig utvikling og innovasjon. Nettverksforumet møttes 2 – 3 ganger per halvår. Det første året var fokus å etablere tillit og gode relasjoner mellom aktørene, og få kunnskaper om hverandres virksomheter og målsettinger, som er nødvendige forutsetninger for å lykkes i utvikling av et fruktbart nettverk. Sammensetningen av nettverksforumet var dynamisk, og besto i juni 2010 av ca 20 medlemmer. Dekanen ved Avdeling for helse- og idrettsfag i høgskolen ledet nettverksmøtene. I januar 2010 ble det etablert et arbeidsutvalg på 7 deltakere for å forberede og planlegge møtene i nettverket.

Prosjekt Terningen Nettverk

Nettverksforumet hadde store ambisjoner, og det var enighet om at samarbeidet måtte formaliseres. Fra 1. august 2010 ble Terningen Nettverk organisert som et prosjekt. Høgskolen i Hedmark (avdeling for folkehelsefag) og Elverum kommune var prosjekteiere. Deltakerne i nettverket ble invitert inn som medlemmer i prosjektet. Ved starten i 2010 var det 8 betalende medlemsvirksomheter i Terningen Nettverk.

Terningen Arena i 2010

 

Foto: Høgskolen i Innlandet
Terningen Arena i 2017