Mat og måltidsglede

Kosthold og ernæring er en sentral faktor i alt folkehelsearbeid. Maten vi spiser har stor betydning for fysisk og psykisk helse. Samtidig er mat en viktig del av kulturarven vår, og måltidene har en viktig funksjon – både sosialt og kulturelt. Terningen Nettverk arbeider med å styrke kunnskapen om mat og måltidsglede.

Vi vet at et godt kosthold er viktig for fysisk og psykisk helse og trivsel. Innlandet har sterke tradisjoner innenfor mat og matkultur. Vi er kjent for å befinne oss «midt i matfatet», og vi har solide kunnskapsmiljøer innenfor bioteknologi, landbruksfag og matproduksjon. Flere av de store foredlingsvirksomhetene har sin produksjon i Innlandet, og næringsmiddelindustrien er også godt representert, i tillegg til en rekke småskalaprodusenter. Samtidig sitter vi på en rik kulturhistorie innenfor matformidling, med røtter tilbake til Hanna Winsnes og Henriette Schønberg Erkens pionerarbeid.

Terningen Nettverk arbeider med å styrke kunnskapen om norsk mat og matkultur innenfor to hovedområder:

  • Måltidet som friskfaktor. Kunnskap om mat og ernæring i rehabilitering og helse.
  • Fra gen til gane. Kunnskap om matens verdikjede og hva som er spesielt med den norske maten

Prosjektet har tre overordnede mål:

  1. Bidra til bedre folkehelse ved å styrke kompetansen om betydningen av mat og måltidet som friskfaktor
  2. Bidra til å heve kunnskapsnivået om norsk mat, matkultur og matproduksjon
  3. Bidra til næringsutvikling og styrket turisme i Innlandet