Kompetansebygging

Kompetansebygging er en sentral del av vår virksomhet. I samarbeid med våre medlemsvirksomheter inviterer vi til frokostmøter, kurs, seminarer, konferanser og forskningsdager i løpet av året. Formålet er å bidra til kunnskapsdeling, kompetanseheving og utvikling innenfor fagområder som er relevante for våre medlemmer. Siden oppstarten har Terningen Nettverk bidratt til å arrangere over femti konferanser, seminarer og fagdager.

Det er ofte medlemmene selv som tar initiativ til aktuelle fagområder hvor de ønsker et kompetanseløft, og Terningen Nettverk bidrar i utviklingen og implementeringen av konseptet.
Høgskolen i Innlandet er en naturlig og viktig samarbeidspartner for oss, og vi har tilgang til flotte undervisnings- og møtefasiliteter ved Avdeling for folkehelse, Terningen Arena. Terningen Nettverk har bidratt til å utvikle flere etter- og videreutdanninger ved HINN:

– Videreutdanning i dokumentasjon av helsehjelp (15 stp)
– Videreutdanning i helseveiledning (15 stp)

– Forskerkurs: Krishantering och krisstöd på kort och lång sikt (7,5 stp)
Videreutdanning: Helhetlig oppfølging – Fra kriser og traumer til vekst og utvikling (30 stp). Planlagt oppstart høsten 2018