Møteplasser og kompetansebygging

Professor Gerry Larsson snakker om ledelse. Fra frokostmøte i Terningen Nettverk.

Vi skaper møteplasser for våre medlemsvirksomheter og samarbeidspartnere.

Å arrangere møteplasser og bidra til kompetansebygging er en sentral del av vår virksomhet. Møteplasser er arenaer for idégenerering, kunnskapsdeling, behovsidentifisering og nettverksbygging.

I samarbeid med våre medlemsvirksomheter inviterer vi til frokostmøter, kurs, seminarer, workshops og forskningsdager i løpet av året. Siden oppstarten har Terningen Nettverk bidratt til å arrangere rundt seksti ulike arrangementer.

Se aktuelle arrangementer her

Det er ofte medlemmene selv som tar initiativ til aktuelle fagområder hvor de ønsker et kompetanseløft, og Terningen Nettverk bidrar i utviklingen og implementeringen av konseptet.

Høgskolen i Innlandet er en naturlig og viktig samarbeidspartner for oss, og vi har tilgang til flotte undervisnings- og møtefasiliteter ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Terningen Arena. Terningen Nettverk har bidratt til å utvikle flere etter- og videreutdanninger ved HINN:

– Videreutdanning i dokumentasjon av helsehjelp (15 stp)
– Videreutdanning i helseveiledning (15 stp)

Videreutdanning: Helhetlig oppfølging – Fra kriser og traumer til vekst og utvikling (30 stp). Planlagt oppstart høsten 2018

I samarbeid med Forsvarshögskolan i Karlstad har vi også tilbudt forskerkurs:

Forskerkurs: Krishantering och krisstöd på kort och lång sikt (7,5 stp)
Grounded theory (7,5 stp)