Innovasjon

Vi initierer, koordinerer og bistår i prosjekter innen tjenestedesign, implementering og utprøving.

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye mer. Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes som innovasjoner. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, og hvordan man tar i bruk ny teknologi kan i seg selv være en innovasjon. Klyngesamarbeid er et anerkjent verktøy for å fremme innovasjon. Terningen Nettverk er en offentlig – privat – frivillig kompetanseklynge som tilbyr unike møteplasser for private bedrifter, offentlige virksomheter, akademia og frivillige organisasjoner som ønsker å arbeide aktivt med innovasjon og nyskaping.

Prosjektledelse

Terningen Nettverk har både teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektledelse. Vi har deltatt – og ledet – små og store prosjekter, og har god erfaring i tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid.

Vi kan tilby assistanse og rådgivning innen:

  • Prosjektledelse
  • Prosjektdesign
  • Søknadsskriving
  • Erfaringsinnhenting
  • Sluttrapportering

Har du en idé til et prosjekt, men trenger litt hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med oss!