Helhetlig oppfølging etter traumer

Mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser kan slite med alvorlige stressreaksjoner og ettervirkninger i lang tid etterpå. Men vi vet foreløpig lite om hva som er effektiv hjelp etter kriser. Overlevende, berørte og innsatspersonell fra terrorhandlinger, krig, ulykker og katastrofer, veteraner fra militære operasjoner, flyktninger og asylsøkere, eller enkeltmennesker som er rammet av trafikkulykker, voldtekt, incest og overgrep, selvmord og lignende har økt risiko for psykisk uhelse og uførhet. De som har vært utsatt for traumatiske hendelser kan ha behov for mer langvarig oppfølging og støtte enn det som tilbys i akuttfasen fra de kommunale psykososiale kriseteamene. Det fins imidlertid ikke noe system for langtidsoppfølging av mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Vi vet foreløpig lite om hva som er effektiv hjelp etter kriser, og det er ikke enighet om hva som er god hjelp etter en krisehendelse. Det er behov for mer kunnskap og kompetanse om langsiktig, helhetlig oppfølging etter kriser. Terningen Nettverk jobber tverrfaglig med flere samarbeidspartnere for å kombinere forskning, fagutvikling, formidling og utdanning innen helthetlig oppfølging.

Terningen Nettverk har flere prosjekter og forskningsgrupper innenfor dette området.

  • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser (i samarbeid med Friskstiftelsen)
  • Traumereaksjoner hos seksuelt misbrukte kvinner (i samarbeid med Smiso Elverum)
  • Traumereaksjoner hos intensivsykepleiere
  • Traumereaksjoner hos norske og svenske veteraner
  • Traumer og kosthold

Forskningsgruppen for traume- og stressforskning består av:  Professor Lars Lien, professor Gerry Larsson, professor Knut Hestad, professor Jan Aaseth, førsteamanuensis Liv Ødbehr, førsteamanuensis Berit Bronken, førsteamanuensis Marit Aralt Skaug.

Utdanninger