Forskning

Vi samarbeider om forskningsprosjekter

Flere av medlemmene i Terningen Nettverk er forskningsaktører, og Terningen Nettverket bidrar gjennom disse som samarbeidspartner i ulike forskningsprosjekter. Forskning krever ofte samarbeid med næringslivet, brukerne og offentlige virksomheter, og Terningen Nettverk kan da bidra ved å koble partnere.

Forskning om helhetlig oppfølging etter traumer
Terningen Nettverk har etablert en forskningsgruppe innenfor dette området i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (avdeling for folkehelsefag) og Friskstiftelsen. Vi arbeider med prosjekter innen:

  • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser (i samarbeid med Friskstiftelsen)
  • Traumereaksjoner hos seksuelt misbrukte kvinner (i samarbeid med Smiso Elverum)
  • Traumereaksjoner hos intensivsykepleiere
  • Traumereaksjoner hos norske og svenske veteraner
  • Traumer og kosthold

Forskningsgruppen for traume- og stressforskning består av forskere fra Høgskolen i Innlandet, fakultet for helse- og sosialvitenskap: professor Lars Lien, professor Gerry Larsson, professor Knut Hestad, professor Jan Aaseth, førsteamanuensis Liv Ødbehr, førsteamanuensis Berit Bronken, førsteamanuensis Marit Aralt Skaug.