E-helselaboratorium

Ved Terningen Arena i Elverum har vi et E-helselaboratorium og visningsleilighet for velferdsteknologi.  Dette er et samarbeid mellom NAV Hjelpemiddelsentralen i Hedmark, Høgskolen i Innlandet og Terningen Nettverk.

Visningsleiligheten er fullt utstyrt med ulike hjelpemidler og teknologi som kan bidra til en trygg og sikker hverdag i eget hjem. Leiligheten består av stue, kjøkken, soverom og bad, og den inneholder blant annet ulike hjelpemidler som gjør det enklere å huske avtaler og strukturere hverdagen, ulike typer sensorer (bl.a. bevegelse, dørvakt, kjøleskapsvakt, komfyrvakt, automatisk nattlys), assistansealarm, trykksensorer til seng, medisindispenser, videokommunikasjonsutstyr, digitalt tilsyn, samt komponenter som via trådløst nettverk styrer lys, varme og persienner. Midt-Hedmark Brann – og redningsvesen har også utstilt et vanntåkeanlegg i leiligheten.

I vårt arbeid med velferdsteknologi har vi bl.a. fokus på:

  • Fallforebygging og tidlig varsling
  • Brannsikkerhet
  • Ernæring
  • Ensomhet
  • Sikker legemiddelbruk

Ønsker du å besøke visningsleiligheten? 

Kontakt prosjektleder Josefine Vacker: josefine.vacker@terningen-nettverk.no

Her kan du se et innslag på Østnytt om visningsleiligheten.