Kosthold for kropp og sjel

Kosthold for kropp og sjel

Høgskolen i Innlandet, Friskstiftelsen og Terningen Nettverk inviterte til dagkonferanse med tittelen Kosthold for kropp og sjel – matens betydning for psykisk helse. Omtrent 150 deltakere samlet seg på Terningen Arena for å få faglig påfyll om et viktig og komplekst tema om samspillet mellom næring, kosthold, fysisk og psykisk velvære. Studentene ved mat, ernæring og helsestudiet hadde laget og serverte delikat fingermat i pausene.

Professor II ved Høgskolen i Innlandet, Lars Lien, innledet dagen. Han fortalte om arbeidet med helhetlig oppfølging etter kriser og traumer, som er et av hovedarbeidsområdene i Terningen Nettverk, som en introduksjon til dagskonferansen.

Les mer om innholdet i dagen på arrangementets Facebookside eller på programsiden med linker til foredragene som ble holdt under dagen.

Studentene lagde nydelig, fargerik fingermat

 

Velferdsteknologikonferanse i Karlstad

Velferdsteknologikonferanse i Karlstad

Terningen Nettverk deltok nylig på velferdsteknologikonferanse i regi av SOL-prosjektet i Karlstad, Sverige. SOL, Support Quality of Life, er et svensk-norsk INTERREG-prosjekt og en samarbeidsarena for tjenesteinnovasjon, velferdsteknologi og leverandørutvikling i norske og svenske kommuner, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner. Terningen Nettverk er en av partnerne, og er også representert i styringsgruppa for prosjektet.

Les mer