Velferdsteknologikonferanse i Karlstad

Velferdsteknologikonferanse i Karlstad

Terningen Nettverk deltok nylig på velferdsteknologikonferanse i regi av SOL-prosjektet i Karlstad, Sverige. SOL, Support Quality of Life, er et svensk-norsk INTERREG-prosjekt og en samarbeidsarena for tjenesteinnovasjon, velferdsteknologi og leverandørutvikling i norske og svenske kommuner, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner. Terningen Nettverk er en av partnerne, og er også representert i styringsgruppa for prosjektet.

Les mer