Millionbeløp til Terningen Nettverk

Fylkesrådet i Hedmark bevilger 1,6 millioner kroner til Terningen Nettverk. Dermed innvilger Hedmark fylkeskommune samme beløp som Innovasjon Norge også har gitt til videre utvikling av den offentlig – private klyngen. Les mer >>

Støtten fra Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge skal benyttes til å utvikle nettverket til en livskraftig og verdiskapende folkehelseklynge, og å etablere en innovasjonspark for bedrifter innen helseteknologi og annen helserelatert virksomhet. Les mer om innovasjonsparken her >>

Fylkesrådet mener at Terningen Nettverk har et stort potensiale, bl.a. når det gjelder utviklingen av kompetansearbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Fylkesrådet ser at satsingen er i samsvar med strategiske satsinger og intensjoner for utvikling i Hedmark, og vil kunne bidra til økt forskning, utvikling og innovasjon i Hedmark.

Fylkesråd Thomas Breen (Ap) sier til Østlendingen (13.05.2016) at han har tro på at Terningen Nettverk vil bli en spydspiss når det gjelder innovasjon innen helse- og omsorgsrelatert virksomhet i offentlig sektor.

 

 

Forskerutdanningskurs i krisehåndtering

Forskerutdanningskurs i krisehåndtering

Krishantering och krisstöd på kort och lång sikt (Short- and long-term crisis management and crisis support) tilbys ennå en gang for norske studenter høsten 2016.

Kurset gis av Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan i Karlstad, og gir 7,5 studiepoeng.

Undervisningen går over 5 dager, hvorav fire foregår ved Terningen Arena på Elverum.

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på hantering av individuella krisreaktioner efter starkt påfrestande förhållanden och olika kort- och långsiktiga stödformer. Krisreaktioner belyses främst ur ett kognitivt-fenomenologiskt perspektiv med fördjupningar relaterade till PTSD, moralisk stress, personlighet och existentiella förhållanden. Krisstöd behandlas utifrån aktuell forskningsfront avseende hjälp till självhjälp, stöd från informella social nätverk, professionell hjälp och holistiska modeller över långvarigt krisstöd.

Kursen genomförs genom ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan och Högskolen i Hedmark. Utbildningen bedrivs med studerandegrupper samlade såväl vid Försvarshögskolan i Karlstad som vid Högskolen i Hedmark, Elverum.

Utbildningen genomförs på kvartsfart genom tematiska seminarier som leds av en expert på temat i fråga. Efter en inledande expertföreläsning vidtar en diskussion där en till två av kursdeltagarna har en roll som ”discussants”. Detta innebär att de särskilt väl läst in sig på det aktuella temats litteratur i förväg och förberett diskussionsfrågor. Den tematiska experten deltar också i denna diskussion.

Informasjon

Undervisningsplan H 2016
Kursplan forskarutbildningskurs Krishantering och krisstöd H2016
Forskarutbildningskurs Krishantering och krisstöd Litteratur 2016

Påmelding og spørsmål

Professor Gerry Larsson:  Gerry.Larsson@fhs.se

 

Pasientsikkerhet og teknologi: KlinIKT 2016

Årets KlinIKT konferanse gikk av stabelen på Lillehammer 19.-20. april 2016.

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse med fokus på det tverrfaglige feltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I år var temaet pasientsikkerhet og teknologi. I dette ligger det både store muligheter og vanskelige utfordringer, og som dessuten kan være motstridene og derfor må veies mot hverandre.

Konferansen viste både behov, visjoner og vyer, og ga eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Presentasjonene fra foredragene ligger på konferansens hjemmesider: KlinIKT 2016