Arbeid og folkehelse

Arbeid kan være helsefremmende – og en kilde til sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk trygghet. Men vi vet også at arbeid og arbeidsmiljø kan forårsake helsevansker, skader og belastninger.

Mange av virksomhetene i Terningen Nettverk arbeider innen området rehabilitering, arbeid og helse. Terningen Nettverk ønsker å bidra til å øke kompetansen og bevisstgjøring om arbeidets betydning for folks helse. Sammen med flere av våre medlemsvirksomheter har vi skrevet en kronikkserie om ulike temaer innenfor dette temaet:

Undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at de som er i arbeid gjennomsnittlig har en bedre helse enn de som står utenfor arbeidslivet. Sammenliknet med andre OECD-land har Norge relativt høyt sykefravær, og flest sykemeldinger blir gitt til personer med muskel- og skjelettplager, samt psykiske lidelser som angst og depresjon. Du kan lese mer om arbeid og folkehelse i denne rapporten fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter (Meld. St. 19 2014-2015).

Helsedirektoratet: Folkehelsepolitisk rapport 2015.

Om folkehelse i Hedmark