Ansatte

Marit Aralt Skaug

Marit Aralt Skaug er direktør i Terningen Nettverk. Hun er utdannet cellebiolog og dr. philos. i medisin fra Universitetet i Oslo. Aralt Skaug har lang erfaring som biomedisinsk forsker og fra undervisning, og har vært dekan ved Høgskolen i Hedmark. Skaug har også en stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

 

epost: marit.skaug@inn.no

mobil: 41 42 45 84

 

 

 Josefine Vacker 

Josefine Vacker jobber som prosjektleder i Terningen Nettverk. Hun er utdannet sykepleier fra Röde Korsets Högskola i Stockholm, og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Josefine har variert erfaring fra prosjektarbeid og praktisk folkehelsearbeid, og har blant annet jobbet som regional prosjektleder for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har også erfaring fra frivillig arbeid gjennom Røde Kors, og som rådgiver i privat sektor.

e-post: josefine.vacker@terningen-nettverk.no

mobil: 41 37 40 23

 

 

Ingrid Olstad Busterud

Ingrid Olstad Busterud jobber som klyngeleder i Terningen Nettverk. Hun har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som forsker og koordinator ved Institutt for Forsvarsstudier. Hun har også jobbet som rådgiver ved SIFS, som er et kompetansesenter for integritet og anti-korrupsjon i forsvarssektoren. Ingrid har bred erfaring fra kompetanseutvikling og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt, og er sertifisert prosjektleder fra Forsvaret.

epost:ingrid.busterud@terningen-nettverk.no

mobil: 99 15 11 18