Terningen Nettverk i utvikling

Terningen Nettverk er inne i en spennende, og krevende, omstillings- og utviklingsprosess. Det jobbes med å videreutvikle Terningen Nettverk til å bli en høykompetent og robust helse- og folkehelseklynge for hele Innlandet.

Et nettverk med relevans for hele Innlandet

Basert på blant annet diskusjonene og innspillene under seminaret på Terningen Arena 7. mai, ser vi et potensiale for å utvide og forsterke nettverket ytterligere. Under seminaret lanserte fylkesråd Thomas Breen ideen om at Terningen Nettverk skal bli en spydspiss innen velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, og en drivende motor i arbeidet med å skape morgendagens helse- og omsorgstjenester. En slik storsatsing er spennende, og krever nye ressurser og bemanning i nettverket.

I samarbeid med Sykehuset Innlandet er det nå satt inn ekstra ressurser for å se på organisering og innhold i nettverket. Innovasjonsrådgiver Egil Utheim er utlånt fra Sykehuset Innlandet for å bistå i prosessen. Styret i Terningen Nettverk har store, men realistiske ambisjoner. Tilbakemeldingene fra interessenter og samarbeidspartnere er gode så langt. Det jobbes med å etablere en modell der vi får med langt flere offentlige, private og frivillige aktører i hele Innlandet, samt sentrale miljøer innen fag, forskning og samfunnsutvikling i regionen. Prosjektet går under navnet “HelseINN” og målsettingen med prosjektet er å legge grunnmur for videre vekst og rigge organisasjonen til å serve vårt økende medlemsantall. Satsingen ble beskrevet i en artikkel i Østlendingen 28. september 2018 hvor folkehelse, teknologi, samarbeid på tvers og videre satsing på Terningen Arena ble løftet frem.

Ny leder fra 1. januar 2019

Direktør Marit Aralt Skaug, som har utviklet, bygget opp og ledet Terningen Nettverk i over åtte år gir nå stafettpinnen over til en ny leder. Ingrid Olstad Busterud som har vært ansatt i Terningen Nettverk siden 2016, vil overta rollen som daglig leder fra 1. januar 2019.  Hun har, gjennom sitt arbeid som klyngeleder i kombinasjon med formell kompetanse og erfaring, vist seg å være en svært god kandidat til å lede nettverket videre.