Velferdsteknologikonferanse i Karlstad

Terningen Nettverk deltok nylig på velferdsteknologikonferanse i regi av SOL-prosjektet i Karlstad, Sverige. SOL, Support Quality of Life, er et svensk-norsk INTERREG-prosjekt og en samarbeidsarena for tjenesteinnovasjon, velferdsteknologi og leverandørutvikling i norske og svenske kommuner, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner. Terningen Nettverk er en av partnerne, og er også representert i styringsgruppa for prosjektet.

Konferansen bød på solid faglig påfyll, inspirerende leverandørutstilling, paneldebatt og erfaringsdeling. Det var særlig interessant å høre på paneldebatt hvor tre flotte damer delte sine erfaringer med bruk av velferdsteknologi og digitale helseløsninger. Alle tre vitnet om økt opplevelse av deltakelse, frihet og trygghet i eget hjem og hverdag.

Paneldebatt om erfaringer med bruk av velferdsteknologi

Josefine fikk også muligheten å ta en liten sykkeltur i Paris med Motiview fra Motitech. Karlstad kommune har et visningsmiljø for velferdsteknologi, Resurscentrum, som er til inspirasjon i utformingen og utviklingen av e-helselaben på Terningen Arena.

Josefine tester Motiview.