Innlandet som innovasjonscase for morgendagens helse- og omsorgstjenester

7. mai inviterer Hedmark fylkeskommune, Sykehuset Innlandet og Terningen Nettverk til vårens viktigste seminar om morgendagens helse- og omsorgstjenester. Dagen byr på inspirerende foredrag om hvordan organisering og samarbeid kan bygge morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Vi ønsker spesielt beslutningstakere og ledere i Innlandets kommuner, frivillige organisasjoner og andre samarbeidende fagmiljøer velkommen til seminaret.

Program: 7. mai Invitasjon og program 2018

Arrangementet er gratis men krever påmelding: Påmelding

Følg arrangementet på facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens helsetjenester løser ikke morgendagens utfordringer

Ordførere, rådmenn og helsesjefer i Innlandet står overfor sin aller største utfordring noensinne. Dagens løsninger på helsetjenester vil rett og slett ikke løse morgendagens utfordringer.

Det ønsker Hedmark fylkeskommune, Terningen Nettverk og Sykehuset Innlandet å bidra til å finne løsninger på, og inviterer til seminaret «Innlandet som innovasjonscase for fremtidens helse- og omsorgstjenester». Dagen byr på inspirerende foredrag om hvordan organisering og samarbeid kan bygge morgendagens helse- og omsorgstjenester.

– Det snakkes om en eldrebølge, men jeg tror vi må tørre å snakke om at dette ikke er bølge, men en mer permanent endring. Vi blir rett og færre til å ta oss av stadig flere som trenger det. Teknologi og flere sykehjemsplasser kan ikke løse det alene. Derfor vi se på nye måter å organisere og samarbeide på, sier fylkesråd Thomas Breen.

Økt samarbeid
Enkelte kommuner i Innlandet rammes spesielt hardt med en stadig økende eldre befolkning. Når stadig flere vil ha behov for omfattende helse- og omsorgstjenester, vil behovet for samarbeid mellom både kommuner, frivillige og sykehuset øke.
– Kommunene vil ikke klare det vi står overfor alene. Et tett samarbeid, og større grad av tjenesteinnovasjon vil være kritisk for at kommuner skal kunne møte utfordringene de neste årene, understreker Marit Aralt Skaug, direktør for Terningen Nettverk.

Forebygging av sykdom og livsstilssykdommer står også på dagsorden. I dag har mange kommuner mer enn nok med å tilby ordinære helsetjenester, og forebygging prioriteres ikke. Forebygging er viktig for at det ikke skapes storforbrukere av helsetjenester, hvis vi forebygger mer, blir færre syke, og mindre press på systemene.

Utvikler pasientens helsetjeneste
Sykehuset Innlandet, som er medarrangør av seminaret, har nylig vedtatt et framtidig målbilde som beskriver veien mot pasientens helsetjeneste i Innlandet. Her vektlegges samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.

– Økningen i antall eldre er én av de viktigste endringsdriverne i helsesektoren. Det forutsetter nye behandlingsformer og økt samhandling. Parallelt med utviklingen av et framtidsrettet sykehustilbud, ønsker vi et tettere samarbeid om forskning og innovasjon med kommunene, sier Ingeborg Hartz, forskningsdirektør i Sykehuset i Innlandet.

Arrangørene håper nå at særlig rådmenn, helsesjefer og ordførere kjenner sin besøkelsestid, og melder seg på seminaret.

Egil Utheim, forskningsrådgiver Sykehuset Innlandet, Thomas Breen, fylkesråd Hedmark fylkeskommune, Marit Aralt Skaug, direktør Terningen Nettverk og Ingeborg Hartz, forskningsdirektør Sykehuset Innlandet