Utstillingsplassen Eiendom AS med i Terningen Nettverk

Folkehelseklyngen Terningen Nettverk har gleden av å hilse Utstillingsplassen Eiendom AS velkommen som medlem. Utstillingsplassen Eiendom AS er en nasjonal aktør innen eiendomsutvikling og forvaltning med hovedfokus på Hamar og det indre Østlandet.

Fysiske rammer som fremmer samarbeid. Vi tok en prat med administrerende direktør Tron Sanderud om hvorfor Utstillingsplassen Eiendom AS ønsker å bli medlem av Terningen Nettverk.        – Vi har i andre sammenhenger sett betydningen av å samle bedrifter i klynger og viktigheten av å bidra til å styrke nettverk og samarbeid på tvers av virksomheter og organisasjoner, forklarer Sanderud.

Tron Sanderud, Utstillingsplassen Eiendom AS

Utstillingsplassen Eiendom AS har bred erfaring med å skape omgivelser som fremmer tverrsektorielt samarbeid i klynger. – Vår rolle i slike sammenhenger er å legge til rette for de fysiske rammer, sier Sanderud. Et eksempel er utviklingen av Oslo Cancer Cluster, et innovativt bygg på 36 000 kvadratmeter hvor flere titalls medlemvirksomheter samarbeider om å forbedre livene til kreftrammede.

Terningen Nettverk er lokalisert i Terningen Arena i et bygg som eies av Utstillingsplassen Eiendom AS og Flerbruksanlegget AS, og som er under stadig utvikling. Utstillingsplassen Eiendom AS og Terningen Nettverk deler visjonen om at Terningen Arena skal være et attraktivt sted og arbeidsplass som inspirerer til utvikling, kunnskapsformidling og tverrsektorielt samarbeid i et innovativt miljø.