Workshop om fremtidens prehospitale tjenester

I samarbeid med Sykehuset Innlandet arrangerte vi 15. januar en workshop om utviklingen av fremtidens prehospitale tjenester. Sammen med teknologiselskaper og kommuner diskuterte vi hvordan tjenesteinnovasjon kan bidra til å skape nye løsninger i ambulansetjenesten. 

Ambulansetjenesten i Innlandet ønsker å være aktive i arbeidet med å tilby pasientene en god og effektiv pasientbehandling. Eksisterende teknologiske løsninger gir nye muligheter ved pasientbehandling, kommunikasjon og kvalitetsutvikling, også til tross for store geografiske avstander.

Pål Anders Mæhlum, Sykehuset Innlandet HF, presenterte framtidige behov for kompetanseheving og kvalitetsutvikling av prehospitale tjenester i regionen. Representanter fra Telenor og Atea gav oss en innføring i muligheter for både nyutvikling og bruk av eksisterende teknologi tilpasset helsetjenesten. Konstruktive gruppediskusjoner resulterte i gode ideer og konkrete forslag om hvordan det er mulig å jobbe videre med tematikken fremover, både langsiktig og mer kortsiktig. Pasientsikkerhet, kommunikasjon og ledelse samt forbedret opplæring av ambulansepersonell var hovedtemaer ved idemyldringen.