Telenor med i Terningen Nettverk

Vi er stolte av å presentere Telenor som nytt medlem i folkehelseklyngen Terningen Nettverk. I tillegg til å være et av verdens ledende mobilselskaper, er Telenor en pådriver for innovasjon og digitalisering i helsesektoren. 

Telenor ser på Terningen Nettverk som en relevant samarbeidspartner for å fremme offentlig-privat samarbeid og kompetanseutvikling i helsesektoren. Selskapet har en egen avdeling for e-helse som jobber spesielt med å utvikle morgendagens digitale løsninger for helsesektoren, og leverer blant annet velferdsteknologi til 150 norske kommuner. Det er derfor en merittert teknologibedrift som tar steget inn i Terningen Nettverk!

Lars Bakken, Telenor

-Den demografiske utviklingen tilsier at det vil bli et enda større behov for helsetjenester i fremtiden, sier Lars Bakken, leder for e-helse i Telenor.
-Helse- og omsorgstjenesten må derfor innrettes på en mer effektiv og bærekraftig måte, og digitalisering vil være nøkkelen. Pasienter og pårørende vil kunne ta mer ansvar for helseoppfølging fra eget hjem, og ansatte i sektoren må jobbe mer effektivt gjennom mobil arbeidsflyt, sier han. Telenor er avhengig av å jobbe tett sammen med kommuner og sykehus om tjenesteutvikling. Både for å sikre innsikt i brukerens behov, og å kunne teste løsninger direkte med helsepersonell, pasienter og pårørende etter hvert som de utvikles, uttaler Bakken.  -Som medlem i Terningen Nettverk får vi tilgang til kompetanseutvikling og mulighet til å delta i innovasjons- og forskningsprosjekter. Dette vil være svært nyttig for oss i arbeidet med å skape morgendagens digitale helsetjenester.

Telenor håper også at de kan bidra med kunnskap og erfaringer som de kan dele med de andre medlemmene i Terningen Nettverk. Selskapet har etterhvert opparbeidet seg solid erfaring innen innovasjon, velferdsteknologi og tjenestedesign. Selskapet har også et utvidet nettverk av samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt som kan være nyttig for flere av medlemsvirksomhetene i Terningen Nettverk.

For å få til endringer i helsesektoren er det helt nødvendig at mange aktører samarbeider og trekker i samme retning, mener Bakken. Telenor ønsker å være en pådriver for digitalisering og jobber bredt med myndigheter, sykehus, kommuner, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner. -Vi vil bidra til samspill og samhandling på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor, og da er Terningen Nettverk en naturlig samarbeidspartner, avslutter han.

Vi er glade for å kunne ønske Telenor velkommen som medlem i Terningen Nettverk, og gleder oss til framtidig samarbeid!