Seminar: Unge og psykisk helse

Fredag 17. november inviterer vi til seminaret “Unge og psykisk helse: arbeid og mestring” på Terningen Arena. Velkommen til en fagdag med kjente foredragsholdere som Camilla Løvvik og Håvard Tjora – i tillegg til presentasjon av praktiske verktøy med gode resultater. 

Unge og psykisk helse: arbeid og mestring

Dato: Fredag 17. november 2017
Tid: 9 – 15
Sted: Terningen Arena, auditorium 1
Påmelding 

Andelen unge som blir stående utenfor arbeidslivet øker, og stadig flere blir erklært uføre i ung alder. Så mange som 30 000 unge står utenfor arbeidslivet, og psykiske helseutfordringer rapporteres som en viktig årsak til utenforskap. Hvordan kan vi bidra til at flere unge kommer seg ut i arbeid og opplever mestring? Hvilken betydning har arbeid for den psykiske helsa, og hvordan kan vi legge bedre til rette for et inkluderende arbeidsliv?

Program

08:30 Kaffe og registrering

9:00 Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør (NAV)
Flere unge med psykiske lidelser i arbeid

9:30 Camilla Løvvik, førsteamanuensis ved institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

11:15 Erik Skramstad Uthus, prosjektleder IPS, Elverum
Alle kan arbeide

11.45 Lunsj

12:30 Irene Stengrundet og Solfrid Ekra, Tepas Personal
FROG som verktøy i arbeidet med unge voksne

13:00 Rune Langerud, daglig leder i Norse Metal
Vårt arbeid med inkluderende arbeidsliv

13:30 Kaffepause

13:45 Håvard Tjora, lærer og medskaper i Blanke Ark

15:15 Slutt

 

Seminaret arrangeres av Terningen Nettverk i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Hedmark, Høgskolen i Innlandet og Tepas Personal, med støtte fra IA-rådet i Hedmark.