Konferanse om tjenesteinnovasjon

Velkommen til konferanse om tjenesteinnovasjon torsdag 26. oktober på Scandic Elgstua. Konferansen arrangeres av Interreg-prosjektet SOL, og temaet er “Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren?” Program og påmelding her.

 

TEMA: Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren?
TID : Torsdag 26. oktober 2017 (09:00 – 15:30)
STED : Scandic Elgstua, Elverum
MÅLGRUPPE: Politikere, kommunale ledere og ansatte innen helse, omsorg, IKT og innkjøp
PÅMELDING: https://kunnskapsbyen.hoopla.no/sales/3652869986 

 

Innbyggerne i Norge og Sverige er blant de mest teknologisk modne i verden. Vi blir stadig flere eldre og mange bruker allerede teknologi for å mestre hverdagen. Gapet mellom hva som er teknologisk mulig og hva vi faktisk tar i bruk i offentlig sektor blir stadig større. Teknologiutviklingen går fortere enn tjenesteutviklingen. Norske kommuner rapporterer om at de mangler både kompetanse og kapasitet. Mangler de også mot, vilje og evne til å jobbe på nye måter? Skorter det på samhandling på tvers av faglige siloer og bruker ikke kommunene muligheten til å gjøre innovative anskaffelser?

 

Program

09:00 VELKOMMEN

Hva har vi lært hittil og hvordan står det til i kommunene våre? v/ Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) og Pia Adenmark (Karlstad kommune)

Endringsledelse og nye tjenesteforløp v/ Victoria Hellesøy (PA Consulting)

10:00–10:20 PAUSE OG MINGLING

Har kommunene for mye penger og for utydelige krav om digitalisering? v/ Heidi Austlid (IKT-Norge)

Hva gjør statlige myndigheter og KS for å bistå kommunene i å framskaffe smartere løsninger? v/ Jon Helge Andersen (e-Helsedirektoratet) og Liv Kaatorp (KS Hedmark og Oppland)

11:30–12:30 LUNSJ

Vellykket digitalisering gjennom offentlig-privat samarbeid? v/ Odd Ruud (EVRY)

Når spillteknologi blir rehabilitering www.spilldegbedre.no v/ Sveinung Tornås (Sunnaas sykehus)

13:30-13:50 PAUSE OG MINGLING

Gode eksempler på implementering av teknologi: 

Konkrete behov gir bedre kravspesifikasjoner v/ Eli Vogt Godager (Everycare)
Hva kjennetegner en god innføringsmodell? v/ Sven Seljom (Evondos)
Gevinstrealisering ved hjelp av velferdsteknologi, Tove Topaas (Atea)
Med smartvakt og responssenter i lomma v/ Flemming Hegerstrøm (Hospital IT)
Virtuell virkelighet som øvingsarena v/ Knut Henrik Aas (EON-reality)

15:30 SLUTT

 

PÅMELDING

Seminaret er GRATIS og finansieres av Innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Påmelding innen 1. oktober 2017 på SOL-prosjektets hjemmesider.  Merk at påmeldingen er bindende, og at det vil bli belastet en «no-show» avgift på kr. 500 til de som melder seg på, men ikke møter uten å gi beskjed innen 16. oktober 2017. Spørsmål om konferansen kan rettes til prosjektleder Marit Heiberg (marit@kunnskapsbyen.no).

 

Konferansen arrangeres av SOL – Support quality of life – som er et svensk-norsk Interregprosjekt (2016-2018) med partnere i Värmland, Hedmark og på Romerike. Målet med prosjektet er å utvikle nye arbeidsprosesser innen helse og omsorg ved hjelp av teknologi. Terningen Nettverk er med i styringsgruppen i prosjektet.