Ny videreutdanning i helhetlig oppfølging

Til høsten starter en videreutdanning i helhetlig oppfølging ved Høgskolen i Innlandet. Studiet er rettet mot personer som jobber med eller ønsker å jobbe med oppfølging av kriser og traumer. 

Helhetlig oppfølging – fra kriser til mestring og muligheter (30 stp) ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Elverum er et resultat av forskningsgruppen om helhetlig oppfølging i Terningen Nettverk.

Studiet er delt i tre emner som tar for seg kriser og traumer, relasjons- og kommunikasjonskompetanse og systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon. Utdanningen kvalifiserer til å kunne lede oppfølgings- og behandlingsplan, organisere tverrfaglig samarbeid og fremgang basert på individets forutsetninger og kunnskapsbasert praksis innenfor traumefeltet. Evne å analysere hvilke teoretiske/faglige valg som er til personens beste i henhold til formelle og tverrfaglige mål, og personens individuelle mål. Ferdigheter i å organisere, og følge opp fagfolk.

Planlagt oppstart i august 2017. Les mer og søk om opptak her. 

Foto: Colourbox