Nytt forskningsprogram for kommunene

Gjennom programmet FORKOMMUNE vil Forskningsrådet bidra til å styrke kommunenes  innovasjonskapasitet og innovasjonsevne. Søknadsfristen er 24. mai. 

FORKOMMUNE skal gjennom ny kunnskap og bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører, bidra til at kommunesektoren settes bedre i stand til å møte nåværende og framtidig behov.

FORKOMMUNE er et brukerstyrt innovasjonsprogram som skal utløse innovasjon i kommunesektoren, og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Programmet skal bidra til

  • konkrete innovasjoner og utvikling av nye løsninger
  • utvikling av kunnskapssystemet for læring og innovasjon i kommunene
  • kunnskap om betingelser for innovasjon i kommunene

Det er kommuner og fylkeskommuner som kan søke om midler i samarbeid med en godkjent forskningsinstitusjon. Terningen Nettverk bistår gjerne medlemsvirksomheter i å utforme og skrive prosjektsøknader. Ta kontakt med prosjektleder Ingrid O. Busterud dersom du har en idé til et prosjekt.

Foto: Colourbox