Medlemsfrokost og årsmøte i Terningen Nettverk

Tirsdag 28. mars inviterer vi til medlemsfrokost og årsmøte i Terningen Nettverk. Møtet finner sted på Tunet kafé i Elverum fra klokken 08.00 – 10.30. Direktør i NAV Hedmark, Bjørn Lien, holder foredraget «Hedmark sett fra et NAV-perspektiv». Lien vil blant annet ta for seg disse problemstillingene:

  • Hvordan har arbeidsmarkedet til innbyggerne i Hedmark utviklet seg, og hva forventer vi fremover?
  • Hvordan kan vi jobbe for å få en mer inkluderende og arbeidsrettet kultur i hele Hedmark?
  • Hvorfor er det så viktig å møte innbyggerne i Hedmark med forventninger om aktivitet for å få flere til å stå i arbeid og komme i arbeid?
  • Hvordan kan vi klare å få enda mer fokus på mulighetene i Hedmark?

Frokosten serveres klokken 08.00. Frokostmøtet blir etterfulgt av et kort årsmøte i foreningen (fra kl. 10.00 – 10.30).

Årsmøtet og frokostmøtet er åpent for alle medlemmer i Terningen Nettverk. Påmelding sendes ingrid.busterud@terningen-nettverk.no  innen 24.mars.

Direktør i NAV Hedmark, Bjørn Lien