Forskningsdager på Campus Elverum 27. – 29.september

Velkommen til forskningsdagene på Campus Elverum (Terningen Arena) 27.-29 september. Her blir det foredrag og flere spennende debatter om folkehelse.

Det blir fagkonferanse om folkehelse, temakonferanse om inkludering i idrett og skole,  paneldebatter om “Bevegelsesglede for alle i idrett og skole. Er det mulig?” og “Er økologisk mat et sunnere og reelt alternativ?”, aktivitetsløype for inviterte barnehager og jubileumsarrangement for master i psykisk helsearbeid.

 

Se progam for Forskningsdagene her: program-27-29-forskningsdagene

Paneldebatt 28. september 2016 kl 18:00 – 20:45:  paneldebatt-h2016