E-Helselaboratoriet på NRK Østnytt

Her kan du se nyhetsinnslaget om visningleiligheten for velferdsteknologi (E-Helselaboratoriet) til Terningen Nettverk.

Innslaget (fra 19. august 2016) viser noen av de teknologiske hjelpemidlene vi har utstyrt leiligheten med, og som kan bidra til at eldre og pleietrengende kan bo trygt og sikkert i egen bolig.

Se reportasjen her >>