Utvikler app for å skape motivasjon og engasjement

Månedens prosjekt i Norgesuniversitetet

ColourboxEt samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Terningen Nettverk, helsepersonell fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark og Conexus er månedens prosjekt i Norgesuniversitetet.

I samarbeid med teknologi-kompetansen i Conexus er appen mYouTime utviklet for å skape større motivasjon og engasjement. Studentene etterspør undervisning som skaper større motivasjon og engasjement. Vi bestemte oss derfor for å utvikle en digital læringsressurs rettet mot utarbeiding av tiltaksplaner i pasientjournalen, forteller prosjektleder Merete Furnes ved Høgskolen i Hedmark.

Appen skal nå prøves ut blant studenter ved Høgskolen i Hedmark, sykepleiere på sykehjem, ansatte ved hjemmetjenesten i Hamar, og ansatte i bolig for utviklingshemmede.

App-en skal være en integrert del av nettstudiet dokumentasjon av helsehjelp på 15 studiepoeng. Samtidig kan den benyttes som en selvstendig ressurs, for å gi en bredere anvendelighet og lavere terskel for bruk.

Les mer om prosjektet her >>