Ny prosjektleder i Terningen Nettverk

Ingrid Olstad Busterud (32) er tilsatt som prosjektleder for klyngeutvikling i Terningen Nettverk fra 1. september. Hun kommer fra stillingen som rådgiver ved Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) i Oslo.

Ingrid har bl.a. mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, og har erfaring fra forskning, administrasjon, nettverksbygging og prosjektarbeid.

Prosjektlederen vil arbeide med utvikling av klyngen, i nært samarbeid med direktøren. Oppgaver vil være bl.a. å initiere og fasilitere prosjekter, arrangere møteplasser, work shops ol, markedsføre og profilere klyngen, bygge nettverk, kontakt med medlemsvirksomhetene, og administrativt arbeid.

Vi ser frem til å få Ingrid med på laget!