E-besøksvenn

I samarbeid med Røde Kors og Hepro skal vi nå teste ut om bruk av velferdsteknologiske verktøy kan bidra til å bedre hverdagen til eldre mennesker som sliter med ensomhet. Vil du bli frivillig e-besøksvenn?

Gjennom prosjektet vil vi rekruttere studenter fra høgskolen som skal teste ut om nettbrett og bruk av videooverførte samtaler, i tillegg til fysiske møter, kan være et tilbud som kan bedre livskvalitet og fremme sosial kontakt. I første omgang vil tilbudet bli gitt til 10 hjemmeboende deltagere og vi vil rekruttere 10-20 frivillige til prosjektet. Elverum Røde Kors har nå startet prosessen med å komme i kontakt med potensielle deltagere. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og Norges Røde Kors.

Vil du vite mer om prosjektet eller kjenner noen som kan være aktuelle deltagere – ta kontakt med rådgiver i Hedmark Røde Kors, Margrethe Nordby:  margrethe.nordby@redcross.no