Millionbeløp til Terningen Nettverk

Fylkesrådet i Hedmark bevilger 1,6 millioner kroner til Terningen Nettverk. Dermed innvilger Hedmark fylkeskommune samme beløp som Innovasjon Norge også har gitt til videre utvikling av den offentlig – private klyngen. Les mer >>

Støtten fra Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge skal benyttes til å utvikle nettverket til en livskraftig og verdiskapende folkehelseklynge, og å etablere en innovasjonspark for bedrifter innen helseteknologi og annen helserelatert virksomhet. Les mer om innovasjonsparken her >>

Fylkesrådet mener at Terningen Nettverk har et stort potensiale, bl.a. når det gjelder utviklingen av kompetansearbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Fylkesrådet ser at satsingen er i samsvar med strategiske satsinger og intensjoner for utvikling i Hedmark, og vil kunne bidra til økt forskning, utvikling og innovasjon i Hedmark.

Fylkesråd Thomas Breen (Ap) sier til Østlendingen (13.05.2016) at han har tro på at Terningen Nettverk vil bli en spydspiss når det gjelder innovasjon innen helse- og omsorgsrelatert virksomhet i offentlig sektor.