Pasientsikkerhet og teknologi: KlinIKT 2016

Årets KlinIKT konferanse gikk av stabelen på Lillehammer 19.-20. april 2016.

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse med fokus på det tverrfaglige feltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I år var temaet pasientsikkerhet og teknologi. I dette ligger det både store muligheter og vanskelige utfordringer, og som dessuten kan være motstridene og derfor må veies mot hverandre.

Konferansen viste både behov, visjoner og vyer, og ga eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Presentasjonene fra foredragene ligger på konferansens hjemmesider: KlinIKT 2016