Nytt styre i Terningen Nettverk

Terningen Nettverk avholdt årsmøte 29. mars 2016.

Harald Odde (Oppfølgingsenheten Frisk) ble gjenvalgt som styreleder. De øvrige medlemmer av styret er Nils Kristian Myhre, Randi Sætershagen, Ingeborg Hartz, Anne Vigdis Ellingsen, Anja Søberg og Eli Sætersmoen. Vararepresentanter er Hans Petter Nyberg og Lars Kiplesund.