Forskerutdanningskurs i krisehåndtering

Krishantering och krisstöd på kort och lång sikt (Short- and long-term crisis management and crisis support) tilbys ennå en gang for norske studenter høsten 2016.

Kurset gis av Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan i Karlstad, og gir 7,5 studiepoeng.

Undervisningen går over 5 dager, hvorav fire foregår ved Terningen Arena på Elverum.

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på hantering av individuella krisreaktioner efter starkt påfrestande förhållanden och olika kort- och långsiktiga stödformer. Krisreaktioner belyses främst ur ett kognitivt-fenomenologiskt perspektiv med fördjupningar relaterade till PTSD, moralisk stress, personlighet och existentiella förhållanden. Krisstöd behandlas utifrån aktuell forskningsfront avseende hjälp till självhjälp, stöd från informella social nätverk, professionell hjälp och holistiska modeller över långvarigt krisstöd.

Kursen genomförs genom ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan och Högskolen i Hedmark. Utbildningen bedrivs med studerandegrupper samlade såväl vid Försvarshögskolan i Karlstad som vid Högskolen i Hedmark, Elverum.

Utbildningen genomförs på kvartsfart genom tematiska seminarier som leds av en expert på temat i fråga. Efter en inledande expertföreläsning vidtar en diskussion där en till två av kursdeltagarna har en roll som ”discussants”. Detta innebär att de särskilt väl läst in sig på det aktuella temats litteratur i förväg och förberett diskussionsfrågor. Den tematiska experten deltar också i denna diskussion.

Informasjon

Undervisningsplan H 2016
Kursplan forskarutbildningskurs Krishantering och krisstöd H2016
Forskarutbildningskurs Krishantering och krisstöd Litteratur 2016

Påmelding og spørsmål

Professor Gerry Larsson:  Gerry.Larsson@fhs.se