Terningen Innovation Park

ElverumRegionen Næringsutvikling (ERNU) har innvilget støtte til en forstudie for etablering av en innovasjonspark på Terningen Arena.

Terningen-Arena-1024 pixVi ønsker å samle innovative kompetansebedrifter, spesielt innen helseteknologi og helse- og omsorgsrelatert virksomhet, i en innovasjonspark på Terningen Arena. Ved å samlokalisere bedrifter og forskningsmiljøer kan det skapes kreative møter, kunnskapsutveksling og attraktive fagmiljøer, som kan tiltrekke seg nye virksomheter. Medlemsvirksomheter som er samlokalisert i innovasjonsparken på Terningen Arena skal gi merverdi for medlemmene i nettverket i form av økt kompetanse, bl.a. innen teknologi. Og motsatt vil de distribuerte medlems­virksomhetene gi innovasjonspark-bedriftene mulighet til kontakt med praksisfeltet og tilgang til utprøvingsarenaer (“living labs”).

Eli SætersmoenPlanene om Terningen Innovation Park (TIP) vekker entusiasme. Styreleder for Flerbruksanlegget AS og Terningen Arena Holding, Eli Sætersmoen sier at «Terningen Innovasjon Park er nok et spennende initiativ som springer ut fra det flotte samarbeidet i regi av Terningen Nettverk.  Vi i Flerbruksanlegget støtter initiativet og håper Terningen Innovasjons Park blir et kraftsenter for nyskapning innen helseteknologi. Vi er stolte over å kunne bidra i dette arbeidet, som adressere samfunnsutfordringer fremover» sier Eli Sætersmoen.

Forstudien planlegges gjennomført i perioden januar 2016-juli 2016. Forstudien ledes av Terningen Nettverk ved Marit Aralt Skaug. Prosjektgruppen består ellers av Einar Brænd (Flerbruksanlegget AS) og Kjell Skaugen (ERNU AS).