Støtte fra Innovasjon Norge til Terningen Nettverk

Terningen ArenaTerningen Nettverk har fått 1,6 millioner kr. i støtte fra Innovasjon Norge! Støtten er viktig for å kunne utvikle Terningen Nettverk til en livskraftig og verdiskapende folkehelse-klynge for private bedrifter, offentlige virksomheter, akademia og frivillige organisasjoner.

Terningen Nettverk skal gi merverdi og resultater for medlemmene, og bidra til vekst og nye arbeidsplasser i regionen. Vi videreutvikler nå tilbudet om møteplasser og nettverksbygging, bistand til forsknings- og innovasjons-prosjekter, koblingfunksjon mellom forskningsmiljøer, bedrifter, offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, og samarbeid om profilering. For å nå målene er det nødvendig å styrke bemanningen, i første omgang utlyser vi en 100 % stilling som prosjektleder.