Velkommen til Friskstiftelsen

Helseminister Bent Høie åpner Friskstiftelsen

Den 29. september 2015 ble det nye bygget for Friskstiftelsen på Terningen Arena offisielt åpnet av helseminister Bent Høie.
Friskstiftelsen er en døgnbasert spesialistinstitusjon innen psykisk helsevern, med avtale med Helse Sør-Øst.

Friskstiftelsen gir tilbud om spesialisthelsetjenester for voksne med angstlidelser, depresjoner, posttraumatisk stress-syndrom.

Friskstiftelsen har inngått samarbeid med Høgskolen i Hedmark, og det tilrettelegges for et spennende samarbeid om forskning, undervisning og klinisk praksis. På åpningen fikk Terningen Nettverk blomster og takk for bidraget til å få realisert klinikken, som kan få stor betydning for vårt arbeid innen helhetlig oppfølging etter kriser og traumer.

Samarbeidet mellom Terningen Nettverk og Friskstiftelsen er nå formalisert, ved at Friskstiftelsen blir nytt medlem av nettverket. Velkommen!

Friskstiftelsen