Campus Rena med i nettverket

IMG_5534

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag i Høgskolen i Hedmark ønskes velkommen som nytt medlem i Terningen Nettverk!

Dermed er to av høgskolens avdelinger nå aktivt med i nettverksamarbeidet. Avdeling for folkehelsefag (Campus Elverum) har vært med helt fra starten i 2010, og er også vertskapsinstitusjon for nettverket.

Campus Rena tilbyr studier innen administrasjon, ledelse, service, økonomi, regnskap, finansiering, budsjettarbeid, strategi, markedsføring og innovasjon. Forsknings-samarbeid mellom høgskoleavdelingene på Rena og på Elverum, og Terningen Nettverk har spennende muligheter, bl.a. innen tjenesteinnovasjon, helse- og omsorgstjenester, og regional utvikling.

Førsteamanuensis Erik Bjurstrøm blir høgskolens kontaktperson i nettverket. Vi ser frem til et fruktbart og godt samarbeid!