Hedmark Røde Kors med i nettverket

Vi ønsker Hedmark Røde Kors velkommen som nytt medlem i Terningen Nettverk. Nettverket ønsker å inkludere frivillige organisasjoner, og vi er glade for at Hedmark Røde Kors nå blir med i nettverket.

Hedmark Røde Kors arbeider særlig innen områdene omsorg, redning/beredskap, og ungdom. Røde Kors som organisasjon har et omfattende internasjonalt engasjement. De skriver i sin søknad at medlemskap i Terningen Nettverk vil kunne gi faglig løft både til ansatte og frivillige. De ser også mulighet for å utvikle samarbeid og nyvinning særlig innen helse- og omsorgsektoren, og er interessert i samarbeid innen områder som frafall i skolen, eldreomsorg, sysselsetting, integrering og læring undervisning.