Fra prosjekt til permanent drift

Etter fem år som et prosjekt er Terningen Nettverk etablert som en permanent virksomhet fra august 2015. Terningen Nettverk er blitt en frittstående forening, med private og offentlige virksomheter som medlemmer, inkludert frivillige organisasjoner

Det overordnede målet for Terningen Nettverk er å bidra til bedre folkehelse, gjennom å samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge som skal skape resultater gjennom å utvikle samarbeidet mellom aktørene i foreningen, gi økt verdiskaping og innovasjon, og styrke aktørenes produktivitet og konkurransekraft.