Fagdagen om “Vold mot barn” er fulltegnet!

NB! Det er ikke lenger mulig å melde seg på fagdagen. Den er fulltegnet.

 

Terningen Nettverk og Høgskolen i Hedmark (campus Elverum) inviterer til fagdag med temaet “Vold mot barn”.

Tid: Onsdag 22. april kl. 09.00 – 16.00
Sted: Terningen Arena, Elverum (auditorium 1)

Vi har fått to av landets fremste til å forelese for oss om dette viktige temaet.

Kari Killén er utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling og psykososialt arbeid. Hun har omfattende erfaring fra klinisk praksis fra barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og familierådgivning. Hun er professor, og forsker ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi, barn. Han har hovedsakelig jobbet med barn, unge og familier i krise og krigssituasjoner. Han har vært president i Norges og UNICEF komité og har vært rådgiver for bl.a. Røde Kors, redd Barna og Norsk Folkehjelp.

Fagdagen gjennomføres med støtte fra Hamar krisesenter tildelingslegat.

Program:

Kl. 09.00 – 09.15: Velkommen

Kl. 09.15 – 12.00: Kari Killén: Omsorgssvikt og tilknytning som grunnlag for forebyggende arbeid

Kl. 12.00 – 12.45: Lunsj i Terningen Kafe (kr. 100, betales direkte til kafeen)

Kl. 12.45 – 16.00: Magne Raundalen: Bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Barn som lever med vold i familien. Nytt og nyttig fra hjerneforskning og helseforskning.

 

Fagdagen er gratis, men deltagerne betaler kr. 100 for lunsj som serveres i Terningen Kafé på Terningen Arena.