Er innovasjon “løsningen” for offentlig sektor?

Torsdag 26. februar arrangeres Vinterkonferansen 2015 på Høgskolen i Hedmark, Campus Rena.

Program:

09:00-09:30: Registrering

09:30-09:45: Åpning av konferansen ved dekan Peer Jacob Svenkerud, introduksjon ved førsteamanuensis Peter de Souza og konferanseleder professor Sjur Kasa

09:45-10:45: “Bridges for innovation between the private and public sectors – experiences, failures and potentials”, ved Philip Cooke

10:45-11:00: Pause, kaffe/te

11:00-12:00: “Status og fremtidsplaner for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor, etableringen av DIFI som kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor”, ved Sissel Kristin Hoel, DIFI

12:00-12:45: Lunsj

12:45-13:45: “På vei mot den innovative kommune; utfordringer og muligheter” ved Eva Sørensen

13:45-14:00 Pause, kaffe/te og frukt

14:00-14:45: “Terningen Nettverk – erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig-privat klynge”, ved Marit Aralt Skaug og Peter de Souza

14:45 – 15:00: Avslutning og oppsummering

 

Les mer om konferansen på:
http://www.hihm.no/prosjektsider/vinterkonferansen-2015

 

Innovation Concept