Støtte fra Innovasjon Norge til “M-Rehabilitering”

Terningen Nettverk har fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre en forstudie for et bedriftsnettverk med private bedrifter som arbeider innen rehabiliteringsområdet. Forstudien er fullfinansiert fra Innovasjon Norge, inntil kr. 100 000.

Apps Mobile Phone

Flere av Terningen Nettverks medlemsvirksomheter arbeider innen rehabiliteringsområdet.  Vi skal utrede mulighetene som ligger i å ta i bruk nye digitale hjelpemidler, som smarttelefoner og nettbrett, for informasjon, motivering og oppfølging av pasienter (“M-Rehabilitering”). Mobilbaserte verktøy og helseapplikasjoner gjør det mulig å følge opp pasienter uavhengig av tid og sted, interaktivt og tilpasset den enkeltes behov. Pasienter kan forberedes og informeres om behandlingsopplegg i forkant, og følges opp og motiveres under og etter behandlingsopplegget. Dette kan tenkes å øke effekten og varigheten av behandlingsopplegget, gjøre tilgangen til rehabilitering lettere, og bidra til økt delaktighet og egenmestring.

I 2015 er arbeidet videreført i et forprosjekt for Bedriftsnettverk  M-Rehabilitering. Dette arbeidet ledes av Oppfølgingsenheten Frisk, og øvrige partnere i forprosjektet er M3 Helse, Ringen Rehabiliteringssenter og Terningen Nettverk.