Nye regionale utviklingsmidler til Terningen Nettverk

Hedmark fylkeskommune, fylkesrådet har i møte 10.11.2014  bevilget kr. 368.750,- i Regionale utviklingsmidler til videre utvikling av Terningen Nettverk.

I tildelingsbrevet står det:

“Fylkesrådet ser at Terningen Nettverk har potensial til å bli en kompetanseklynge som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting. Fylkesrådet ønsker å bidra til at Terningen Nettverk får utviklet seg til å ta denne posisjonen, gjennom å legge grunnlaget for etablering av klyngen i august 2015”.

Også i 2013 mottok vi kr. 368.750,- til klyngeutvikling. Hedmark fylkeskommune har vært en viktig bidragsyter til Terningen Nettverk helt fra prosjektet startet i august 2010.

Vi takker Fylkesrådet for støtten!

 

Editert panorama Terningen Arena1 våren  2011

 

Østlendingen: Terningen Nettverk får flere hundre tusen kroner i utviklingsmidler