Riksrevisjonen: Veteraner får ikke nok hjelp

Riksrevisjonen har undersøkt om veteraner fra internasjonale operasjoner får god nok hjelp og oppfølging. Undersøkelsen omfatter perioden 2001-2014, med hovedvekt på årene 2010-2014.

Riksrevisor Per-Kristian Foss slår fast at det mangler et etablert behandlingstilbud som sikrer at veteraner med psykiske helseplager får god nok oppfølging. 

Riksrevisjonens undersøkelse slår bl.a. fast at belastningen på Forsvarets personell i forbindelse med utenlandstjeneste er høy, at ikke alle har hatt like god tilgang på hjelp, at det er varierende tilbud innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten og til dels lange ventetider, at tilretteleggingen for deltakelse i arbeidslivet er mangelfull, og at deler av det sivile hjelpeapparatet mangler kompetanse om veteraner.

Last ned rapporten fra Riksrevisjonen her: Dokument 3:9 (2013–2014)