Ny professor i stresspsykologi

Terningen Nettverk har fått ennå en professor tilknyttet vårt satsingsområde “Helhetlig oppfølging etter kriser”.

Gerry LarssonProfessor Gerry Larsson begynte 1. august 2014 som professor II (20 % stilling). Larsson er utdannet psykolog, og har sin hovedstilling som professor ved Forsvarshögskolan i Sverige. Han har lang erfaring innen ledelse, stress og stresshåndtering, krisepsykologi, personlighet og organisasjonsspørsmål. Han har en omfattende vitenskapelig produksjon, bl.a. innen psykosomatikk, folkehelse og sykepleiekvalitet. Han har de siste årene hatt en bistilling ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

Med professor Gerry Larsson styrkes forskningsmiljøet ytterligere innen helhetlig oppfølging etter kriser. Larsson vil arbeide tett med professor Lars Lien, som er fag- og forskningsleder for dette området i Terningen Nettverk.