Nytt nettsted med råd om folkehelsearbeid og folkehelsetiltak for kommuner

Helsedirektoratet har utformet en nettside om lokalt folkehelsearbeid, med særlig fokus på folkehelsetiltak i kommunene. Nettsiden ønsker å støtte kommunenes folkehelsearbeid, ved å gi en oversikt over kunnskap om helsens påvirkningsfaktorer, aktuelle virkemidler og lovverk, samt gode eksempler på tiltak som er med på å fremme befolkningens helse. Nettsiden er også relevant for regionalt nivå.

Utgangspunktet for nettsiden og temaene som omhandles er § 7 Folkehelsetiltak i folkehelseloven.

Per i dag omhandler nettsiden følgende temaer; økonomi, arbeid, bolig, fysisk aktivitet, fysisk miljø, skader og ulykker, alkohol og tobakk. I tillegg er det artikler som gjelder det systematiske folkehelsearbeidet. Etter hvert vil siden bli supplert med informasjon om temaene utdanning, ernæring, psykisk helse og seksuell helse.

 

Nettsiden finner dere her: Folkehelsekommune – veivisere i lokalt folkehelsearbeid