Friskhuset – nytt brukersted rettet mot rus, psykiatri og psykisk helse

Friskhuset er et nytt lavterskel brukersted som ble åpnet 6. mai i Moelv.

Friskhuset drives av Friskstiftelsen, som er en ideell organisasjon med hovedbase i Moelv, Ringsaker. Friskstiftelsen ble etablert av Oppfølgingsenheten Frisk våren 2014.

Friskhuset er åpent for alle, og målgruppen er mennesker med rusproblematikk og-/eller psykiske lidelser. Friskhuset er åpent to dager i uka, og kan tilby kurslokaler, kreativt verksted, samtalerom, kjøkken, treningfasiliteter og hage. Brukere kan selv ta kontakt med Friskhuset, eller henvises fra lege eller NAV.

Oppfølgingsenheten Frisk er medlem i Terningen Nettverk,  og er en aktiv samarbeidspartner innen flere områder i nettverket, bl.a. helhetlig oppfølging av mennesker som har vært utsatt for kriser og traumatiske hendelser, og i prosjektet “Arbeid og folkehelse”.

Vi gratulerer Oppfølgingsenheten Frisk med Friskhuset!

Les mer her