18 millioner til Avdeling for folkehelsefag, Elverum

Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark, ved prosjektleder professor Miranda Thurston, har vunnet frem i Forskningsrådets utlysning på programmet Strategiske Høgskoleprosjekter.

I denne søknadsrunden er det bevilget omlag 118 millioner kroner til totalt syv nye forskningsprosjekter. De innvilgede prosjektene fordeler seg på syv institusjoner og på ulike fagområder.
18 millioner går til prosjektet «Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes», som er av stor relevans på tvers i avdelingen og høgskolen, og ut mot en rekke sentrale samarbeidspartnere som inngår i prosjektet, herunder også Elverum og Bergen kommune.

Les mer om tildelingen på Forskningsrådets hjemmeside

 

Vi gratulerer høgskolens folkehelseavdeling med tildelingen!

Høgskolen i Hedmark, Elverum