Psykiatrisk døgnavdeling i nytt bygg på Terningen Arena

Samarbeidet i Terningen Nettverk bærer frukter!

Friskstiftelsen planlegger bygging av et unikt døgntilbud for pasienter med alvorlige angstlidelser, depresjoner, posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og kompliserte og sammensatte lidelser av ulik diagnostisk karakter.

Planene om å etablere en døgnavdeling på Terningen Arena er et direkte resultat av arbeidet med å etablere et kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser i Terningen Nettverk.

Terningen Nettverk har bistått aktivt i etableringen av det nye unike tilbudet som nå kan etableres ved Terningen Arena. Daglig leder for SMISO (Elverum), Lars Kristian Dalen er blitt tilsatt som daglig leder for Friskstiftelsen. Fag- og forskningsleder i Terningen Nettverk, professor Lars Lien, blir fagansvarlig for Friskstiftelsen, og leder for Terningen Nettverk, Marit Aralt Skaug, er styremedlem.

I tillegg til den planlagte døgnavdelingen for 26 pasienter ved Terningen Arena har Friskstiftelsen også poliklinikker i Oslo, Drammen, Hamar Kongsvinger, Moelv, Lillehammer og Gjøvik.

Anbud er sendt Helse Sør-Øst, og formelt svar vil komme i august. Går alt etter planen vil nybygget ved Terningen Arena stå ferdig i februar 2015. I tillegg til ca. 50 nye arbeidsplasser, vil dette skape en unik mulighet for forskning og praksisplasser for studentene i høgskolen.

Les mer her >>